Γιατί να επιλέξω Διάστασις Πληροφορική;

     Επειδή ο ρόλος μας δεν σταματάει στο να εκπληρώσει το μηχανογραφικό σύστημα τον τυπικό του ρόλο. Η σωστή συνεργασία σημαίνει κέρδος για όλους. Το κόστος της μηχανογράφησης, πρέπει να γίνει επένδυση που θα ανοίξει νέους ορίζοντες και προοπτικές στην επιχείρησή σας.

 

Έχουμε εμπειρία στην πλήρη κάλυψη των πελατών μας στον τομέα της Πληροφορικής από το 1985, παρέχοντας αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.

• Ολοκληρωμένη Μηχανογρα- φική Κάλυψη στην επιχείρησή σας.
• Συνεργασία για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων που σας απασχολούν

 

Προσαρμόζουμε τη πληρο- φορική στις δικές σας ανάγκες, βοηθώντας όλα σας τα συστήματα να δουλεύουν αρμονικά και εύρυθμα.

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη, σε υλικό εξοπλι- σμό (Hardware), λογισμικό (Software), διαδικασίες ασφα- λείας και ακεραιότητας δεδο- μένων και δικτύων, Backup, Antivirus, δικτυώσεις τοπικές ή απομακρυσμένες και επικοι- νωνίες εν γένει, στην εξεύρεση της καλύτερης λύσης για το κάθε πρόβλημα, στην καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - αξιοπιστίας, σύμ- φωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

διεύθυνση : Λεωφόρος Βασ. Παύλου 59,  Βούλα,  16673 • Τηλέφωνο   : 216 700 3961 • e-mail : info@diastasis-it.gr • Ιστοσελίδα : www.diastasis-it.gr 

Κύλιση στην Αρχή
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Customer Support Software