Γιατί να επιλέξω Διάστασις Πληροφορική;

     Επειδή ο ρόλος μας δεν σταματάει στο να εκπληρώσει το μηχανογραφικό σύστημα τον τυπικό του ρόλο. Η σωστή συνεργασία σημαίνει κέρδος για όλους. Το κόστος της μηχανογράφησης, πρέπει να γίνει επένδυση που θα ανοίξει νέους ορίζοντες και προοπτικές στην επιχείρησή σας.

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένη κάλυψη στις πραγματικές σας ανάγκες.

Ενδεικτικά μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 
 • Κύκλωμα Πωλήσεων
 • Κύκλωμα αγοράς
 • Αποθήκη
 • Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Έργων
 • Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
 • Φ.Π.Α.
 • Πάγια
 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Γενική Λογιστική
 • Ολοκληρωμένη Κάλυψη Εισαγωγών
 • Κύκλωμα Παραγωγής
 • Συναρμολόγηση
 • C.R.M. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Πελατών)
 • Διασύνδεση με το Outlook
 • Διασύνδεση με τα έγγραφά σας (Microsoft Office)
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα στο Διαδίκτυο
 • Δημιουργία Ιστοσελίδων
 • Πλήθος εκτυπώσεων και εργαλείων M.I.S.(Δυνατότητα κατασκευής όσων χρειαζόμαστε)

Όπως οι ανάγκες σας δεν τελειώνουν, έτσι και η πληροφορική πρέπει συνε-χώς να προσαρμόζεται σε αυτό που πραγματικά χρειάζεστε με αμεσότητα, συνέπεια και αξιοπιστία.

 

 

 

 

Οι πελάτες μας μπορούν να σας μιλήσουν για μας,

ενδεικτικά καλύπτουμε τους εξής χώρους:

 • Super Market
 • Εντατική Λιανική
 • Παραγωγικές μονάδες σε ένδυση-υπόδυση
 • Υαλοπίνακες
 • Χημικά
 • Ηλεκτρονικά
 • Χώροι Εστίασης - Διανομή
 • Ξενοδοχεία
 • Τεχνικές και οικοδομικές εταιρείες
 • Εταιρείες Συμβούλων
 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Ψυκτικά - Θέρμανση - Κλιματιστικά
 • Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Μέσης εκπαίδευσης και λοιπά κέντρα εκπαίδευσης
 • Λογιστικά και Φοροτεχνικά γραφεία
 • Δικηγορικά - Συμβολαιογραφικά Γραφεία 

 

Έχουμε εμπειρία στην πλήρη κάλυψη των πελατών μας στον τομέα της Πληροφορικής από το 1985, παρέχοντας αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.

• Ολοκληρωμένη Μηχανογρα- φική Κάλυψη στην επιχείρησή σας.
• Συνεργασία για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων που σας απασχολούν

 

Προσαρμόζουμε τη πληρο- φορική στις δικές σας ανάγκες, βοηθώντας όλα σας τα συστήματα να δουλεύουν αρμονικά και εύρυθμα.

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη, σε υλικό εξοπλι- σμό (Hardware), λογισμικό (Software), διαδικασίες ασφα- λείας και ακεραιότητας δεδο- μένων και δικτύων, Backup, Antivirus, δικτυώσεις τοπικές ή απομακρυσμένες και επικοι- νωνίες εν γένει, στην εξεύρεση της καλύτερης λύσης για το κάθε πρόβλημα, στην καλύτερη δυνατή σχέση κόστους - αξιοπιστίας, σύμ- φωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

διεύθυνση : Λεωφόρος Βασ. Παύλου 59,  Βούλα,  16673 • Τηλέφωνο   : 216 700 3961 • e-mail : info@diastasis-it.gr • Ιστοσελίδα : www.diastasis-it.gr 

Κύλιση στην Αρχή
LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Customer Support Software